telekonsultacje ekonsultacje konsultacje onlineCzy konsultacje online są skuteczne tak samo jak wizyta w gabinecie/biurze u lekarza/specjalisty?

Świadczenie usług przez Internet, niezależnie czy jest to wizyta lekarska, konsultacja psychologiczna, coaching, terapia, jest popularna i stosowana w wielu krajach na całym świecie. Pod wieloma nazwami np. telemedycyny, telepsychiatrii, telekonsultacji czy coachingu online mamy na myśli sytuację, gdy lekarz/specjalista i jego pacjent/klient znajdują się w dwóch różnych miejscach. Czyli podczas tego procesu lekarz/specjalista nie ma bezpośredniego, fizycznego kontaktu z pacjentem/klientem a relacja przebiega na żywo, przez Internet.

Możemy spotkać się z kilkoma obszarami zastosowania telemedycyny/konsultacji online:

Konsultacje online/telemedycyna jest popularna na świecie, czemu sprzyja gwałtowny rozwój technologiczny powodując, że usługi te są coraz bardziej powszechne i dostępne.

Konsultacje prowadzone przez Internet niosą za sobą następujące korzyści dla klienta/pacjenta:

Konsultacje online są szczególnie wskazane:

Przez ostatnie lata wiele badań i programów pilotażowych wskazały na korzyści wynikające z wdrożenie telekonsultacji/telemedycyny w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Badania nad skutecznością terapii online osób dotkniętych chorobami psychicznymi potwierdziły, że ma ona taką samą efektywność, jak prowadzona w gabinecie.

Do wdrożenia tego typu usług, przekonała nas wizyta studyjna w 2015 roku w Kopenchadze, gdzie mogłyśmy zobaczyć, jak wdrożono tam system wsparcia/ telepsychiatrię świadczoną klientom/pacjentom obcojęzycznym, żyjącym w Danii. Dzięki telekonsultacjom klienci/pacjenci niemówiący w języku duńskim, mogli otrzymać wsparcie psychiatryczne w swoim rodzimym języku.

Obserwując, jak sytuacje życiowe oraz obowiązki służbowe, domowe i rodzinne ograniczają nasz czas, znając sytuację Polonii i Polaków życzących poza granicami kraju, gdzie dostęp do usług specjalistycznych w języku polskim jest ograniczony, powstawa idea eKonsultacji, która ma sprostać tym wyzwaniom.

Zachęcamy do korzystania z usług eKonsultacji, które będą rozwijane. Będziemy wdzięczni za pomysły i sugestie, które pomogą nam jeszcze bardziej sprostać Państwa oczekiwaniom.