Coaching

Coaching online ekonsultacjeCoaching jest dla osób, które:

 • Pragną zmiany w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Czują, że nadszedł czas na nowe wyzwania, ale nie wiedzą, od czego zacząć.
 • Pragną rozwoju w obszarze kompetencji społecznych i zawodowych.
 • Chciałyby określić swoje mocne strony, odkryć swój potencjał i kompetencje, aby rozwinąć skrzydła i zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego zgodnie ze swoimi wartościami.
 • Pragną polepszyć relacje i komunikację ze współpracownikami i klientami.
 • Stają przed nowym wyzwaniem zawodowym i chciałyby sobie z nim skutecznie poradzić.
 • Obserwują spadek motywacji w pracy, stres, wypalenie zawodowe przy jednocześnie dobrym funkcjonowaniu w innych rolach społecznych (np. rodzica, partnera).
 • Chciałyby zaprowadzić w swoim życiu harmonię i równowagę w pracy i życiu osobistym.
 • Obserwują u siebie prokrastynację (odwlekanie) i nie wiedzą, jak sobie z nią skutecznie poradzić.
 • Z uwagi na niepełnosprawność wymagają wsparcia w obszarze wyznaczenia ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Konsultacje online mogą mieć charakter:

 • Coachingu mającego na celu zmianę w obszarze rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Konsultacji połączonych z diagnozą preferowanego stypu zachowania (DISC).
 • Treningu kompetencji społecznych.

Po udziale w coachingu można spodziewać się:

 • Osiągniecia ważnych celów osobistych i zawodowych.
 • Zmiany nastawienia do problematycznej kwestii w życiu zawodowym i osobistym.
 • Poprawy relacji ze współpracownikami i klientami.
 • Odkrycia swoich mocnych stron, potencjału zawodowego i zaplanowania ścieżki kariery zgodnie ze swoimi wartościami.
 • Przeanalizowania możliwości i znalezienia rozwiązania w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej.
 • Odnalezienia się w nowej roli życiowej lub zawodowej.
 • Wypracowania zadowalającego work-life balance.
 • Doświadczenia więcej pozytywnych emocji w życiu zawodowym i osobistym.
 • Nauczenia się skutecznie stawiać i realizować cele.
 • Wzrostu wydajności, wzrost samoświadomości, motywacji do działania.
 • Rozwoju kompetencji społecznych, takich jak: zarządznie sobą w czasie, współpracy, asertywności, rozwiązywania problemów, kompetencji liderskich.

Korzyści: Konsultacje online umożliwiają łatwy i szybki dostęp do specjalisty 7 dni w tygodniu. Zapewniają udział w procesie coachingowym osobom bez względu na ich miejsce zamieszkania, oszczędzając czas dojazdów do miejsca spotkania. Jest to szczególnie rekomendowane tym, którzy są ograniczeni czasowo z uwagi na obowiązki służbowe lub rodzicielskie.

Czas trwania sesji coachingowej wynosi 50 minut.

Kim jest coach w eKonsultacje?

Coach to osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, dokonać zmiany w życiu zawodowym i osobistym, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia, technik i narzędzi coachingowych.

W eKonsutlacje to psycholog, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi (Learning And Development), z 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w korporacji, sektorze pozarządowym, instytucji publicznej, w obszarze rekrutacji i selekcji kandydatów, poradnictwa zawodowego (w tym doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami) i planowania ścieżki kariery, oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz szkoleń...którego pasją jest wspieranie innych w ich rozwoju.


Drukuj   E-mail