Coaching online ekonsultacjeCoaching jest dla osób, które:

Konsultacje online mogą mieć charakter:

Po udziale w coachingu można spodziewać się:

Korzyści: Konsultacje online umożliwiają łatwy i szybki dostęp do specjalisty 7 dni w tygodniu. Zapewniają udział w procesie coachingowym osobom bez względu na ich miejsce zamieszkania, oszczędzając czas dojazdów do miejsca spotkania. Jest to szczególnie rekomendowane tym, którzy są ograniczeni czasowo z uwagi na obowiązki służbowe lub rodzicielskie.

Czas trwania sesji coachingowej wynosi 60 minut.

Kim jest coach w eKonsultacje?

Coach to osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, dokonać zmiany w życiu zawodowym i osobistym, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia, technik i narzędzi coachingowych.

W eKonsutlacje to psycholog, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi (Learning And Development), z 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w korporacji, sektorze pozarządowym, instytucji publicznej, w obszarze rekrutacji i selekcji kandydatów, poradnictwa zawodowego (w tym doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami) i planowania ścieżki kariery, oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz szkoleń...którego pasją jest wspieranie innych w ich rozwoju.

Umów wizytę online