Konsultacje par małżeństw online eKonsultacje Konsultacje online pary / małżeństwa są wskazane, gdy:

Czego możesz oczekiwać po konsultacji/terapii?

Czas trwania konsultacji online pary trwa 90 minut.

Korzyści: Spotkania prowadzone przez Internet umożliwiają systematyczną pracę nad związkiem i wzajemną relacją w dogodnym czasie dla obu partnerów, bez dojazdu do specjalisty. eKonsultacje umożliwia regularny udział w sesjach osobom z ograniczoną dyspozycyjnością z uwagi na obowiązki zawodowe, rodzicielskie, miejsce zamieszkania np. poza granicami kraju.

Kim jest konsultant par i małżeństw w eKonsultacje?
Konsultacje pary / małżeństwa (terapię pary i małżeństwa) prowadzi psychoterapeuta - psycholog, który ukończył odpowiednie szkolenia w zakresie terapii systemowej rodzin, pracy z genogramem, terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym zaś jego praca podlega superwizji.