Konsultacje psychiatryczne online telepsychiatria ekonsultacjeKonsultacja psychiatryczna online prowadzona jest przez lekarza.

Kim jest psychiatra w eKonsultacje?
Lekarz, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w się w dziedzinie psychiatrii, uprawniony do badania, diagnozowania, prowadzenia farmakoterapii, wypisywania recept, wystawiania zwolnień i skierowań do szpitala.

W dzisiejszych czasach telemedycyna stanowi uznany sposób sprawowania opieki nad pacjentem, a co za tym idzie, może być traktowana jako jeden ze standardów postępowania medycznego.

Stosowanie telekonsultacji jest szczególnie rekomendowane w okresie epidemii COVID-19 przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Niektóre polskie towarzystwa naukowe zalecają stosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece medycznej sprawowanej nad pacjentem.

Konsultacja psychiatryczna jest wskazana dla każdego, gdy u siebie lub bliskiej osoby zaobserwuje:

Konsultacja psychiatryczna wskazana jest przy odczuwaniu dolegliwości związanych z chorobami takimi jak miażdżyca, alkoholizm.

 Cele konsultacji psychiatrycznej to:

Czas trwania konsultacji wynosi w przypadku pierwszej wizyty 30 minut.

Korzyści: Konsultacje online umożliwiają łatwy i szybki dostęp do lekarza specjalisty 7 dni w tygodniu, zachowując pełną dyskrecję, pozostając w stałym kontakcie z lekarzem psychiatrą w trakcie leczenia. eKonsultacje dają możliwość odbycia wizyty lekarskiej bez wychodzenia z domu, w znanym i bezpiecznym otoczeniu, bez dodatkowego stresu, oszczędzając czas na dojazdy do gabinetu.