Konsultacje z psychologiem ekonsultacjeKonsultacja online z psychologiem jest wskazana, gdy nie jesteśmy pewni, z jakiego rodzaju pomocy powinniśmy skorzystać i gdy u siebie lub bliskiej osoby można zaobserwować:

Konsultacje z psychologiem są wskazane z polecenia lekarza psychiatry w celu uzupełnienia lub potwierdzenia diagnozy lekarskiej.

Cele konsultacji u psychologa to m.in. :

Po konsultacji z psychologiem można spodziewać się:

Czas trwania konsultacji z psychologiem wynosi 60 minut. W przypadku konsultacji, której celem jest diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi diagnostycznych czas sesji wynosi 90 minut.

Korzyści: Konsultacje online umożliwiają łatwy i szybki dostęp do psychologa – konsultanta przez 7 dni w tygodniu, zachowując pełną dyskrecję, bez wychodzenia z domu, w znanym i bezpiecznym otoczeniu, bez dodatkowego stresu, oszczędzając czas na dojazdy do gabinetu.

Kim jest psycholog w eKonsultacje?
W świetle obowiązującego prawa, psychologiem jest osoba, która uzyskała na polskiej uczelni dyplom magistra psychologii. Ukończenie wyłącznie licencjackich lub podyplomowych studiów w zakresie psychologii, a także różnego rodzaju szkoleń czy kursów, nie daje prawa wykonywania zawodu. Dyplomowany psycholog jest uprawniony do przeprowadzania testów psychologicznych, diagnozowania i opiniowania, udzielania pomocy psychologicznej, prowadzenia doradztwa, poradnictwa oraz psychoedukacji. Nie prowadzi natomiast psychoterapii, chyba że ukończył również szkołę terapeutyczną.

Psychologiem w eKonsultacje jest absolwent 5-letnich studiów magisterkich na uniwersytecie, na kierunku psychologia o specjalności: psychologia kliniczna, który ukończył odpowiednie szkolenia psychologiczne i psychoterapeutyczne, z doświadczeniem zawodowym w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych.

Umów wizytę online