Błędy w myśleniu ekonsultacje konsultacje online z psychologiemBłędy w myśleniu są zjawiskiem powszechnym, występującym u wszystkich ludzi. Towarzyszą też wielu zaburzeniom psychicznym oraz chorobom. Warto je poznać, aby skutecznie neutralizować ich negatywne skutki, które mogą być odczuwane przez każdego z nas.

W przypadku osób zmagających się z zaburzeniami lękowymi występowanie błędów w myśleniu może prowadzić do podtrzymania objawów zaburzeń lękowych, wzmocnienia negatywnych emocji a przede wszystkim wzmocnienia dysfunkcyjnego zachowania i podtrzymania wzorców reakcji lękowych. Prowadzi to do odbierania świata w sposób zniekształcony i jednostronny, co powoduje brak postępu w psychoterapii i powrocie do zdrowia psychicznego.

Wzrost świadomości dot. błędów myślenia, uczy racjonalnego sposobu myślenia, co pociąga za sobą poprawę nastroju, racjonalne podejmowanie decyzji oraz minimalizowanie objawów lękowych.

Do błędów w myśleniu należą niżej wymienione.

Świadomość błędów w myśleniu daje przewagę, gdyż umożliwia konfrontacje, czy faktycznie jest, tak jak myślimy, pokazuje nową perspektywę sytuacji/sprawy i umożliwia poszukiwanie rozwiązań.

Może to następować według następującego schematu:

  1. Co ja myślę o określonej sytuacji?
  2. Czy w tym myśleniu jest jakiś błąd poznawczy?
  3. Zaproponuję nową myśl (alternatywną a zarazem zrównoważoną i realistyczną).
  4. Dokonam sprawdzenia, gdyż mogę nie być pewna/pewny pierwszej myśli jeżeli mogą występować inne alternatywy.

Przykład:

Podczas weryfikacji sytuacji można trzymać się następujących zasad (technik pracy poznawczej):

  1. Odróżnienie obserwacji od interpretacji (faktów od myśli).
  2. Uczenie się samoobserwacji (monitorowanie myśli, emocji, zachowań).
  3. Przeprowadzenie bilansu zysków i strat, oceny konsekwencji, wad i korzyści płynących z takiego a nie innego sposobu myślenia.
  4. Przeprowadzenie uzasadnień - argumentów ZA i PRZECIW.

Powodzenia!

Agnieszka Wieczorkowska
eKonsultacje