Agnieszka Wieczorkowska

Jestem psychologiem (absolwentką dziennych studiów magisterskich na kierunku psychologii o specjalizacji: psychologia kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim), terapeutką (ukończyłam szkolenie systemowej terapii rodzin, psychoterapii par i małżeństw, poznawczo-behawioralny trening rodzicielski stosowany w profilaktyce zaburzeń zachowania, szkolenie regulacji lęk i emocji oraz restrukturyzacji zdolności adaptacyjnych ego pacjenta - technik ISTDP, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zaburzeń psychosomatycznych w myśleniu psychoanalitycznym), konsultantką ds. nauczania i rozwoju (absolwentką Learning & Development na National College of Ireland - członkiem CIPD Ireland) wcześniej studiującą podyplomowo Zarządzanie kompetencjami pracowników na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prowadzącą i rozwijającą metody pracy psychologicznej, coachingowej i diagnostycznej przez Internet. Każdego dnia w swojej pracy kieruję się kodeksem etyki zawodu psychologa zaś moja praca psychoterapeutyczna podlega superwizji.

Pomagam osobom, które obserwują u siebie zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, lęk lub niepokój, problemy w relacjach z bliskimi i współpracownikami, wycofanie się z kontaktów, izolację, problem z podejmowaniem decyzji i działania, nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność, w przypadku trudności w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby, gdy wystąpi problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych. Pracuję z osobami zmagającymi się z niepełnosprawnością w aspekcie poprawy relacji w rodzinie oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Prowadzę konsultacje par, które pragną poprawić relacje, będące w kryzysie oraz z rodzicami uwzględniając aspekt wielokulturowości w rodzinie i dwujęzycznością dzieci. Wspieram osoby żyjące na emigracji i te planujące powrót do Polski.

Serdecznie zachęcam do kontaktu i konsultacji w szczególności osoby, które mają ograniczoną dyspozycyjność z uwagi na pełnienie obowiązków rodzicielskich, obowiązki służbowe, osoby pracujące zdalnie, freelancerów, mieszkające lub przebywające za granicą, w miejscu z ograniczonym dostępem do specjalisty, osoby z niepełnosprawnością.

Publikacje: Niepełnosprawność w Irlandii oraz w Polsce, Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom II, 2015 r.

Free Lightbox Gallery

Drukuj   E-mail